*

RikuReinikka

Kaikki blogit puheenaiheesta Lakimuutos

Maksuhäiriöisten miltei mahdotonta saada kotivakuutusta

Suomessa on yli 370 000 maksuhäiriöistä. Suomen asiakastiedon mukaan uusia merkintöjä sai 249 500 suomalaista, mikä on noin 7 000 enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaan uusia henkilöitä maksuhäiriörekisteriin tuli 39 000.

"War on Terra"-Imperiumin vastaisku

Terrorismi Lissabonin 42-7:n ja Nato artikla 5:n laukaisijana

 

 

"Itsepuolustus ei-valtiollista voimankäyttöä vastaan nousi huomion kohteeksi New Yorkiin ja Washingtoniin 11.9.2001 kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeen, kun Yhdysvallat liittolaisineen aloitti aseellisen konfliktin Afganistanissa. Myös YK:n turvallisuusneuvosto viittasi terrori-iskujen johdosta hyväksymissään päätöslauselmissa 1368(2001) ja 1373(2001) valtioille kuuluvaan luontaiseen itsepuolustusoikeuteen.

Suora demokratia ja kolikon kääntöpuoli

Kansalaisaloite "aidosta avioliitosta", eli edellisen eduskunnan hyväksymän sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta jo reilusti ennen kuin uuden lain on määrä astua voimaan pistää mietityttämään jopa kohtalaisen vannoutunutta suoran demokratian kannattajaa. Ei niinkään käsiteltävänä olevan ikuisuuskysymyksen vaan koko kansalaisaloitelain ja -mahdollisuuden vuoksi.

Adoptiossa poljetaan lapsen oikeuksia rajusti

Adoptiolaki:

2§ Kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

15§ Vanhemman suostumusta adoptioon ei saa ottaa vastaan ennen kuin vanhemmalla on ollut mahdollisuus perusteellisesti harkita asiaa eikä aikaisemmin kuin kahdeksan viikon kuluttua lapsen syntymästä.

Laki toimeentulotuesta

Tuore hallinto-oikeuden päätös, jossa perheenjäsenen antama laina katsottiin tuloksi, on kovin epäinhimillinen, ja vastoin toimeentulotukilain henkeä.

Toimeentulotukilaki on seuraavilta kohdilta jälkeenjäänyt. 

Vaikka toimeentulotuki määriteltäisiin viimesijaiseksi tueksi, ei ketään toista ihmistä voida velvoittaa elättämään toista.

Karttaako Kuntaliittokin vastuuta?

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen toivoo Kuntalehdessä (27.8.), ettei hallitus nostaisi käsiä pystyyn kuntien tehtävien karsimisessa. Sitä ennen kunnanjohtajat olivat yhdessä rintamassa esittäneet saman toivomuksen.

Kuntien tehtävien karsiminen on toki yksi iso osa julkisten talouden tervehdyttämistä ja turhien normien purkamista. Kuntien johtajat ehkä tarvitsevat lain selkänojaa työhön ryhtymiseksi. 

 

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä